PR PL // Przedstawiciele sektora i naukowcy rozmawiają z Ireneuszem Zyską

Warszawa, 21.05.2021. W dniu 18 maja odbyło się spotkanie on-line między Ministerstwem Klimatu i Środowiska a przedstawicielami sektora odnawialnych źródeł energii i zrównoważonych technologii w celu omówienia ekologicznych innowacji w Polsce. Sekretarzowi stanu Ireneuszowi Zysce towarzyszyli jego współpracownicy z Ministerstwa Klimatu i Środowiska: Marcin Ścigan, Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii oraz Miłosz Węgrzyn, doradca ds. energii. Sektor odnawialnych źródeł energii i zrównoważonych technologii reprezentowali:

 • Roch Drozdowski-Strehl (Przewodniczący delegacji), Dyrektor Generalny Institut Photovoltaïque d’Île-de-France (IPVF), Wiceprezes European Technology and Innovation Platform for Photovoltaics (ETIP PV),
 • Małgorzata Walczak-Gomuła, Prezes ASM — Centrum Badań i Analiz Rynku,
 • prof. Krzysztof Biernat, Lider Obszaru, Sieć Badawcza Łukasiewicz — Przemysłowy InstytutMotoryzacji.

  Podczas spotkania jego uczestnicy rozmawiali o różnych aspektach rozwiązań innowacyjnych w sektorze odnawialnych źródeł energii oraz korzystania z informacji, koncentrując się na sposobach modernizacji i dekarbonizacji polskiego sektora energetycznego. Sekretarz stanu Ireneusz Zyska skorzystał z okazji omówienia z przedstawicielami sektora sposobów stymulowania ekologicznych innowacji.

  Roch Drozdowski-Strehl z IPVF powiedział: „Wkroczyliśmy w historyczną dekadę przyspieszonego wdrażania czystych technologii i innowacji w tym zakresie. Współpraca między europejskimi partnerami oraz między sektorem prywatnym i publicznym ma kluczowe znaczenie dla odtworzenia w sposób zrównoważony łańcuchów dostaw energii odnawialnej w Europie”.

  Małgorzata Walczak-Gomuła z ASM — Centrum Badań i Analiz Rynku, zwróciła uwagę na fakt, że „zwiększeniu środków na badania i innowacje technologiczne musi towarzyszyć zintensyfikowanie działań na rzecz innowacji społecznych. Rozwiązania technologiczne często są dostępne, ale nie są dopasowane do modeli biznesowych czy struktury środków zachęty, stworzonych po to, aby wprowadzić je na rynek”.

  Prof. Krzysztof Biernat z Sieci Badawczej Łukasiewicz — Przemysłowy Instytut Motoryzacji podkreślił, że „krajowa polityka w dziedzinie energii i innowacji zmierza we właściwym kierunku. Należy jednak zrobić więcej, aby Polska mogła zmodernizować swój system energetyczny, przy jednoczesnym przeprowadzeniu sprawiedliwej transformacji i wypełnieniu swoich zobowiązań w zakresie klimatu, w tym promować innowacyjne inwestycje technologiczne przy uwzględnieniu wymiernego i pozytywnego wpływu na klimat oraz stworzyć krajowe, strategiczne obszary badawcze w tej dziedzinie”.

  Przedstawiciele sektora dodali, że europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych, znany jako plan EPSTE, stanowi ważne forum na szczeblu europejskim i należy je promować.

  Kontakt dla mediów: Nicolas de la Vega, EUREC delavega@eurec.be